Komerční banka očekává v tomto roce jen mírné zhoršení kvality úvěrů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka v rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že banka očekává v tomto roce jen relativně mírné zhoršení kvality úvěrového portfolia v souvislosti s pandemií Covid-19. Podíl nesplácených úvěrů by měl růst oproti konci minulému roku, kdy byl na úrovni 2 %, nicméně by se měl udržet pod 5 %, což je úroveň, kterou zmínil v souvislosti s celým bankovním sektorem guvernér ČNB Jiří Rusnok. Původně KB očekávala, že až 15 % domácností a 30 % podniků by mohlo mít problémy se splácením úvěrů po skončení moratoria, ve skutečnosti však jen 4 % domácností a 6 % korporátních klientů žádají o změny ve splátkovém kalendáři. Zmíněné informace opět potvrzují, že se bankovní sektor prozatím nepotýká s vážnějšími problémy v souvislosti s pandemií.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.