ČNB v srpnu uprodala devizy za 105 mil. EUR

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Česká národní banka oznámila, že během srpna v devizových operacích prodala 105 mil. EUR. Bankovní rada na zasedání 3. srpna rozhodla obnovit program odprodeje části výnosů z devizových rezerv, tj. vrátit se k postupu, který ČNB prováděla v období leden–květen 2022. Objem prodejů za srpen je nižší, než byl na začátku roku 2022, kdy ČNB v průměru prodávala devizy v objemu 144 mil. EUR měsíčně. Na druhou stranu ČNB prodávala devizy v srpnu jenom část měsíce a v září se objem prodejů může přiblížit hodnotám z roku 2022. Prodeje devizových rezerv mají jen kosmetický dopad na stav devizových rezerv ČNB, během září rezervy naopak vzrostly o 1,6 mld. EUR na 131 mld. EUR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.