ČNB: Zápis naznačil, že bankovní rada zpomalí pokles sazeb

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. V úterý byl zveřejněn zápis z posledního zasedání ČNB (27. června), kdy bankovní rada snížila úrokové sazby o 50 bazických bodů na 4,75 %. Hlasování bylo 5:2, když viceguvernérka Eva Zamrazilová a členka rady Karin Kubelková zvedly ruku pro snížení jen o 25 bazických bodů.

Celkově zápis potvrdil opatrný postoj bankovní rady při dalším snižování sazeb. Pokles inflace dosud táhly spíše kolísavé položky jako potraviny, a naopak ceny služeb, které mají velkou setrvačnost, vykazují zvýšený růst. Guvernér Michl zmínil, že i přes další snížení úrokových sazeb stále zůstávají reálné sazby (očištěno o inflaci) výrazně kladné a budou inflaci tlumit. Zároveň dodal, že na dalších zasedáních by se měl zpomalit pokles sazeb, anebo budou na nějaký čas ponechány sazby beze změny. Bankovní rada vidí celkově rizika spíše na straně vyšší inflace, jedním z těchto rizik je pokračující vyšší růst mezd v ekonomice, což se může zase promítat do růstu cen služeb. Bankovní rada se shodla, že bude muset dál sledovat vývoj cen nemovitostí jako další pro-inflační riziko.

Pro nejbližší zasedání (1. srpna) očekáváme snížení sazeb už jen o 25 bodů na 4,50 % (nyní 4,75 %). Během podzimu se pokles sazeb může zastavit a na konci roku by 2T repo mohlo být 4,25 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.