Rohlík.cz: EBITDA 115 mil. Kč, v Německu pod názvem Knuspr.de

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Šéf Rohlíku Tomáš Čupr uvedl pro web ihned.cz, že skupina dosáhla ve fisk. roce končícím v dubnu 2020 tržeb 4,2 mld. Kč a zisku před odpisy EBITDA 115 mil. Kč.

Šéf Rohlíku Tomáš Čupr uvedl pro web ihned.cz, že skupina dosáhla ve fisk. roce končícím v dubnu 2020 tržeb 4,2 mld. Kč a zisku před odpisy EBITDA 115 mil. Kč. Čistý zisk činil 40 mil. Kč. Z článku není patrné, zda jde o výsledky společnosti Velká pecka, která provozuje web rohlik.cz, nebo výsledky celé skupiny Rohlik.cz Investment. Na letošní rok skupina cílí dostat tržby na 8 mld. Kč, což je v souladu s dřívějším vyjádřením T. Čupra. V příštím roce by firma měla začít obsluhovat Berlín pod názvem knuspr.de. Expanze do Rakouska by měla začít již letos.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.