FIDUROCK: Vyřazení dluhopisu z obchodování

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
Dnes (28. 12. 2023) bude vyřazen z obchodování dluhopis FIDUR.NMV. 5,60/24 emitovaný společností FIDUROCK, který bude od zítra (29. 12. 2023) nahrazen novou emisí dluhopisů (FIDUR. NMV. 8,60/28). FIDUROCK je developerská a realitní společnost, která se zabývá výstavbou a správou nemovitostí. V jejím portfoliu se nachází retailové parky a centra, rezidenční nemovitosti a další projekty.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.