Politika: Premiér Babiš zmírnil vážnost napětí ve sporu ČR-Rusko

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Premiér Andrej Babiš včera zmírnil vážnost kauzy výbuchu ve Vrběticích, když jasně uvedl, že nešlo o „akt státního terorismu“, ale o útok na zboží bulharského obchodníka se zbraněmi. Premiér ovšem uvedl, že se zvažují právní kroky, kdy se bude domáhat náhrada škody přesahující 1 mld. korun. Kabinet také neschválil odtajnění zprávy BIS k útoku. Celkově jde o jisté zmírnění napětí situace, než naznačoval prvotní vývoj o víkendu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.