Energo-Pro čeká zisk EBITDA u horní hranice výhledu, chce investovat v Kolumbii

1-minutové čtení
J&T specialista


Generální ředitel společnosti Energo-Pro Petr Milev uvedl v rozhovoru pro Hospodářské noviny, že letos očekává za celou skupinu rekordní hospodářské výsledky.

Generální ředitel společnosti Energo-Pro Petr Milev uvedl v rozhovoru pro Hospodářské noviny, že letos očekává za celou skupinu rekordní hospodářské výsledky. K nim přispěly vysoké ceny elektřiny i výnosy z distribuce. Společnost poskytla v září výhled na letošní zisk EBITDA 265 – 286 mil. EUR a Milev předpokládá splnění výhledu u horní hranice. Skupině výrazně vzrostla výkonnost elektráren v Turecku, které však zatím kvůli rizikovosti Turecka jako trhu nejsou zahrnuty v hospodaření pro účely vydaných dluhopisů. Milev však nevylučuje, že po volbách v zemi příští rok by se mohla situace v zemi stabilizovat a tamní aktiva by pak byla zahrnuta do skupiny. Ta letos vygenerují zisk EBITDA cca 60 mil. EUR a příští rok 90 mil. EUR. Energo-Pro plánuje nejvíce investovat v Kolumbii, kde je vysoká poptávka po elektřině a dobré podmínky pro vodní elektrárny. Vyznění rozhovoru je podle nás pozitivní pro dluhopisy společnosti. Dluhopisy Energo-Pro 6,50/2023 se obchodují na pražské burze.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.