Obchodní aktivitě dominoval Unipetrol

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
Michal Znojil

Obchodování na pražské burze bylo ve znamení podprůměrné obchodní aktivity. Především díky silnějšímu závěru však index PX dokázal zakončit v zelených číslech, růstem o 0,31 %. Nejvýznamnější objem (167 mil. korun) zaznamenaly akcie Unipetrolu, které jsou však díky dobrovolné nabídce nadále připoutány k cenám pod 380 Kč. Unipetrol zakončil nepatrným růstem o 0,13 % na ceně 377 Kč. Objemem obchodů těsně pod hranicí 100 mil. korun zakončilo obchodování s akciemi ČEZ. Titul po úvodním vyklesání až na ceny 506 Kč pokles docela rychle vyrovnal a díky poptávce v samotném závěru obchodování zakončil na ceně 510 Kč růstem o 0,10 %.      


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.