PFNonwovens: Hlavní akcionář potvrdil uplatnění práva na dorovnání od vytěsněného akcionáře

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Společnost PFNonwovens oznámila, že u hlavního podílníka společnosti bylo uplatněno dne 1. 3. 2021 právo na dorovnání vytěsněným akcionářem. To potvrzuje dřívější informace, které uvedl například minoritní akcionář T. Hájek o uplatnění zmíněného práva. Jen zopakujeme, že stejný minoritní akcionář společnosti uvedl, že případná žaloba na hodnotu vyrovnání při vytěsnění minorit PFNonwovens bude následovat pravděpodobně v návaznosti na výsledku žádosti o dorovnání.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.