Photon Energy: Podpis smlouvy na provoz a údržbu fotovoltaických elektráren v Polsku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Společnost podepsala se společností OX2 Construction AT (OX2) kontrakt na provozování a údržbu dvou fotovoltaických elektráren v Polsku o celkovém instalovaném výkonu 100,19 MWp. Photon Energy na trzích v regionu střední a východní Evropy v současné době zajišťuje provoz a údržbu fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu více než 650 MWp, z toho 267,5 MWp v Polsku, a plánuje růst tohoto portfolia až na 1 GWp do konce roku 2024. Smlouva byla prozatím podepsána na dobu 2 let. Žádné další podrobnosti nebyly zveřejněny.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.