Bezvavlasy: Společnost kupuje distributora kadeřnických značek Hair Services za 530 mil. Kč

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Společnost Bezvavlasy včera oznámila, že 18. 12. podepsala smlouvu o akvizici distributora kadeřnických značek Hair Services. Firma Hair Services v současnosti dodává kadeřnické produkty cca 18 tisícům kadeřníků, provozuje 20 velkoobchodních prodejen a 13 školicích center pro kadeřníky a je rovněž minoritním akcionářem německého řetězce Euro Friwa, který je jedním z největších prodejců výrobků pro kadeřníky v Evropě. Společnost Bezvavlasy si od spojení slibuje výrazný rozvoj obchodní sítě a rozšíření produktového portfolia, přičemž nově vzniklá firma chce vsadit na rychlou zahraniční expanzi. Za 3-5 let by firma chtěla působit v 10 zemích. Akviziční cena je 530 mil. Kč, přičemž Bezvavlasy hradí 50 mil. Kč z vlastních prostředků, 150 mil. Kč z úvěru poskytnutého Raiffeisenbank, dalších 120 mil. Kč zaplatí postupně během dalších 6 let a konečně zbývajících 210 mil. Kč zaplatí firma v nových akciích. Konkrétně získají současní majitelé Hair Services 300 tis. nově vydaných akcií Bezvavlasy po 700 Kč/ks, přičemž k emisi akcií by mělo dojít v létě 2024. Kromě toho upíše 50 tis. nových akcií rovněž fond Starteepo Invest. Nové akcie celkově představují navýšení akciového kapitálu o 35 %. Tržby nově vzniklé spojené firmy by za r. 2023 činily cca 1,1 mld. Kč a zisk EBITDA 110 mil. Kč, přičemž marže zisku EBITDA by měla v příštích letech vzrůst ze současných 10 až na více než 15 %. Jsme názoru, že spojení Bezvavlasy s významným distributorem kadeřnických produktů výrazně zvýší škálu firmy a umožní nákladové synergie, což může pomoci ziskovosti a tržní síle. Zprávu hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.