EPH: Slovensko speciální daň pro přepravce plynu nezavede

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Poslanecká sněmovna na Slovensku zamítla zákon, který měl zavést speciální daň na přepravce plynu v závislosti na délce provozovaných plynovodů.

Poslanecká sněmovna na Slovensku zamítla zákon, který měl zavést speciální daň na přepravce plynu v závislosti na délce provozovaných plynovodů. Původně poslanecká sněmovna zákon schválila v druhé polovině prosince, nicméně prezidentka Zuzana Čaputová balík změn zákonů, součástí kterého byla i zmíněná daň, vetovala. Vláda očekávala, že na dani vybere přibližně 100 mil. EUR ročně. Provozovatelem plynovodů na Slovensku je společnost Eustream, ve které má 51% podíl stát a 49 % drží EP Infrastructure.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.