PMČR: Ministr zdravotnictví chystá návrh na omezení reklamy na tabák a alkohol v elektronických médiích

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dle svých slov chystá návrh na omezení reklamy na tabákové výrobky a alkohol v elektronických médiích a televizi. V případě tabákových výrobků je sledováno převážně používání elektronických cigaret, u nichž nejsou dle jeho slov dostatečně prozkoumány dopady na zdraví člověka. Návrh by měl být hotov do konce roku. Situaci budeme nadále sledovat vzhledem k tomu, že omezení reklamy by bylo zásahem do prodejních aktivit.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.