Trh Start: Kontinuální obchodování začne 1. 9., loty budou zrušeny

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Burza cenných papírů Praha včera oznámila, že od 1. 9. tohoto roku se všechny akciové emise z trhu Start budou obchodovat na kontinuálním principu. Jejich obchodování tak bude obdobné jako u akcií z trhů Prime, Standard a Free. Kontinuální obchodování bude probíhat standardně od 9:00 do 16:10 a bude zakončeno závěrečnou aukcí (16:10-16:15) a obchodováním za závěrečnou cenu (16:15-16:25). Burza také rozhodla, že se změní minimální velikost objednávky. Budou zrušeny tzv. loty, které stanovovaly pro každou emisi minimální počet kusů, který lze zobchodovat. Nově bude minimální velikost objednávky 1 kus u každé emise. Gen. ředitel burzy Petr Koblic uvedl, že od této změny očekává vyšší transparentnost a přehlednost pro investory.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.