Trh Start: Kontinuální obchodování začne 1. 9., loty budou zrušeny

1-minutové čtení
J&T specialistaBurza cenných papírů Praha včera oznámila, že od 1. 9. tohoto roku se všechny akciové emise z trhu Start budou obchodovat na kontinuálním principu. Jejich obchodování tak bude obdobné jako u akcií z trhů Prime, Standard a Free. Kontinuální obchodování bude probíhat standardně od 9:00 do 16:10 a bude zakončeno závěrečnou aukcí (16:10-16:15) a obchodováním za závěrečnou cenu (16:15-16:25). Burza také rozhodla, že se změní minimální velikost objednávky. Budou zrušeny tzv. loty, které stanovovaly pro každou emisi minimální počet kusů, který lze zobchodovat. Nově bude minimální velikost objednávky 1 kus u každé emise. Gen. ředitel burzy Petr Koblic uvedl, že od této změny očekává vyšší transparentnost a přehlednost pro investory.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.