Eurowag: Společnost nekoupí podíl v JIPpay kvůli nesplnění podmínek

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Eurowag včera oznámila, že nedokončí nákup dodatečného 18,01% podílu v německé společnosti JITpay. Ta se zabývá faktoringem a diskontováním faktur a jejích služeb Eurowag využívá pro klienty v kamionové dopravě. Eurowag v r. 2022 získal podíl 9,99 % v JITpay a loni v létě oznámil, že využije opce na nákup dodatečného podílu ve výši 18,01 % za 25,7 mil. EUR s dokončením transakce v r. 2024. Této opce však Eurowag nyní nevyužije s tím, že došlo k nesplnění určitých finančních podmínek. Rovněž nedojde k využití opce na koupi zbylého 72% podílu. Firma uvedla, že stále věří ve význam financování pohledávek v kamionové dopravě a že vede diskuse s dalšími majiteli JITpay ohledně další spolupráce. Další detaily k nevyužití opcí firma neposkytla. Zprávu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.