Pilulka navyšuje pozici v rumunské pobočce

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Pilulka Lékárny oznámila, že navýší podíl v rumunské dceřiné firmě Pilulka Online S.R.L. Pilulka ve firmě odkoupí zbývajících 30 %, které doposud nevlastní. K převodu podílu dojde 1. 1. 2021. Společnost tento záměr naznačovala již před vstupem na burzu. Rumunská dceřiná společnost loni utržila 20 mil. Kč, letos by měla dosáhnout tržeb cca 60 mil. Kč a příští rok management očekává tržby nad 100 mil. Kč.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.