Philip Morris ČR: Výsledky na provozu nad očekáváním, dividenda 1220 Kč/akcie

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

William se jako junior analytik zaměřuje na rozbor akcií a dluhopisů. Jeho hlavním úkolem je dodat klientům banky maximálně přesné informace a analýzy.
Philip Morris ČR dnes oznámilo hospodářské výsledky za rok 2023. Konsolidované tržby byly 20,57 mld. Kč (-1,8 % r/r), což bylo lehce pod naším odhadem 20,76 mld. Na vývoj tržeb dopadlo více než jsme očekávali pokračující snižování prodaných objemů cigaret a negativní vývoj cen bezdýmných produktů, což bylo kompenzováno růstem cen cigaret a zvýšením tržeb ze segmentu výrobních služeb. Kombinované objemy prodejů byly 10,1 mld. kusů (naše očekávání 10,2 mld. kusů). Vůči naší projekci byly lehce nižší tržby z ČR, kvůli nižšímu prodanému množství. Na úrovni provozního zisku firma dosáhla 3,87 (-8,8 % r/r) vs. oček. 3,74 mld. Kč. Za meziročním poklesem je kromě nižších tržeb i větší tlak inflace na náklady. Ten však byl ve výsledku nižší, než jsme čekali, vůli nižším než očekávaným administrativním nákladům.

Čistý zisk pak byl rovněž vyšší než naše projekce na 3,34 mld. Kč (-8,0 % r/r) vs. 3,26 mld. Kč. Zisk na akcii tak odpovídá 1218 Kč (nad naším odhadem 1188 Kč). Navrhovaná hrubá dividenda je 1220 Kč/akcii (-6,9 % r/r a 7,8% hrubý div. výnos), což je mírně nad naším odhadem 1201 Kč/akcii. Celkově hodnotíme výsledky jako lehce příznivé s mírně vyšší než námi očekávanou navrhovanou hrubou dividendou.

(mil. Kč)20232022r/rJ&T 2023e
Tržby20 57020 948-1,8 %20 759
Provozní zisk3 8704 243-8,8 %3 747
Čistý zisk3 3443 636-8,0 %3 262
Zisk na akcii1 2181 324-8,0 %1 188
Dividenda na akcii1 2201 310-6,9 %1 201

Zdroj: PMČR, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.