ČEZ plánuje letos dostavět první větrníky ve Francii

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Ředitel divize obnovitelných zdrojů a klasické energetiky Jan Kalina v rozhovoru pro deník E15 uvedl, že ČEZ plánuje letos postavit ve Francii větrné parky se souhrnným výkonem 27 MW. Výše investice by se měla pohybovat v řádu vyšších stovek milionů korun. Celkem by v dalších letech měl ČEZ postavit v zemi větrné parky o výkonu přibližně 200 MW. Projekty ve Francii již mají přibližně 3leté zpoždění kvůli průtahům v povolovacích řízeních a insolvenci dodavatele turbín (společnost Senvion). Zpoždění projektů může mít dopad na výši zajištěné podpory pro elektrárny a ziskovost projektů, nicméně z pohledu hospodaření ČEZu se jedná o relativně malé projekty.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.