Na stáří si nelze naspořit. Je třeba investovat

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceNa stáří si nelze naspořit. Je třeba investovat
#Starosti#Trendy#Cíle

Jednou z nejčastějších chyb je domněnka, že na stáří si člověk musí naspořit. To je přitom velmi neefektivní a vlastně nefunkční způsob zhodnocování peněz v dlouhém čase. Na stáří je třeba se připravit promyšlenými, a nejlépe pravidelnými investicemi.

Vyhnout se výraznému propadu životní úrovně s příchodem důchodového věku. To je jeden z klíčových cílů lidského života. Podle aktuálních projekcí totiž s postupem času v průběžném systému přestane být dostatek peněz na to, aby stát dokázal naplnit princip zásluhovosti v penzích. Řada odborníků se tak shoduje na tom, že během dvou dekád dojde k proměně penzí tím směrem, že všichni penzisté dostanou stejnou částku.

To může přitom znamenat propad životní úrovně u středně a vysokopříjmových lidí až o 80 procent. Aby se zabránilo největším problémům, je potřeba již za aktivního života myslet na důchodový věk a připravit své finance na to, aby i po poklesu příjmů z pracovní činnosti či podnikání byl člověk schopen platit své závazky.


Spoření nestačí

Řada lidí přitom spoléhá na spořící produkty, kam si odkládají „na důchod“. Spořením se však lidé na důchod nepřipravují zcela ideálně. Důvodem je velmi nízké úročení vkladů, které v posledních letech přestalo zcela pokrývat byť jen inflační nárůst cen.

Do začátku pandemie byly úroky na spořících účtech v řádu desetin procent, inflace se přitom pohybovala na úrovni mezi jedním a dvěma procenty. Lidem, kteří si „spořili na důchod“, tak hodnota jejich naspořeného jmění reálně klesala. A děje se to i nyní. Spořící účty sice nabízejí výnos mezi pěti a šesti procenty, celoroční inflace pro rok 2023 však podle prognózy České národní banky bude 11,2 procenta.


Pravidelné investice fungují

Naproti tomu investice přinášejí daleko výraznější zhodnocení majetku, které většinou pokrývá inflaci, až na specifické situace, jako je například ta stávající v České republice.

Ne nadarmo se říká, že když budete dostatečně dlouho investovat tisícikorunu měsíčně, může z vás být třeba i milionář.

Jak je to možné? V průměru totiž finanční trhy rostou, a to navzdory ekonomickým krizím a propadům. Data naznačují, že průměrný roční výnos portfolia složeného z amerických akcií za posledních 30 let dosáhl zhodnocení 7,5 procenta. Znovu je třeba připomenout, že jde o průměrné roční zhodnocení. A to i při započtení jednoho roku, kdy takové portfolio propadlo o téměř 40 procent. Při snížení rizika tím, že by 40 procent portfolia představovaly dluhopisy, by roční výnos byl stále 6,6 procenta. Dlouhodobá inflace v rozvinutém světě je kolem 2 procent. I reálný výnos tak zůstává výrazně v plusu.

„Pravidelné investice pomáhají zhodnocovat prostředky lépe, protože využíváte dlouhého času, který hraje pro vás. Pravidelnost navíc pomáhá vyvážit i jednorázové propady na finančních trzích,“ vysvětluje zástupce ředitele privátního bankovnictví J&T Banky Roman Koděra.


Začít je třeba hned

Čím je delší investiční horizont, tím vyšší je pravděpodobnost, že investice dosáhnou pozitivního zhodnocení. Na základě dat za posledních 20 let (do října 2022) je při investičním horizontu měsíc nebo rok pravděpodobnost ztráty přibližně 20-30%. V případě, že investor nechá své peníze pracovat 10 let a více, je pozitivní výnos téměř jistý.

„Ideální je začít co nejdříve, hned po zahájení pracovního procesu. Klíčové je investovat pravidelně, tím lze předejít i zásadním propadům na trzích,“ vysvětluje ředitel privátního bankovnictví J&T Banky Vratislav Svoboda. Podle něj by lidé měli sázet zejména na akciové fondy, případně veřejně obchodované fondy, neboli ETF. „Konkrétní strategie však závisí na tom, kdy chcete začít investovat a kolik času do důchodu tedy budete mít. Se zkracujícím se časem do důchodu by mělo portfolio být více a více konzervativní,“ dodal Svoboda.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.