VIG: Poslední den s nárokem na dividendu

1-minutové čtení
J&T specialistaValná hromada akcionářů v pátek schválila dividendu ze zisku minulého roku ve výši 1,3 EUR na akcii (5,1% hrubý dividendový výnos). Zároveň se dnes akcie obchodují naposledy s nárokem na tuto dividendu.

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.