Nákupy světových sběratelů a české umění v Centre Pompidou

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Valérie Horváth vystudovala dějiny umění na FF UK a Arts Management na VŠE, část studia strávila ve francouzském Dijonu. Působila v soukromých galeriích, naposledy spolupracovala se dvěma významnými sklářskými značkami.


Nákupy světových sběratelů a české umění v Centre Pompidou

Tento týden vám v rámci novinek nabídnu nahlédnutí do nových akvizic nejvýznamnějších světových sběratelů, výlet do Paříže na festival MOVE, v rámci kterého se v Centre Pompidou představují mladí čeští umělci a umělkyně, zprávy z trhu i novinky z libereckých ulic. Na závěr se znovu podíváme na dílčí výsledky letošního J&T Banka Art Reportu: co dělají respondenti z řad sběratelů, vlastníků i prodejců umění pro to, aby se na trhu vyhnuli padělkům?


Co nakoupili světoví TOP sběratelé

Server ARTnews každoročně sestavuje studii TOP 200 collectors, ve které představuje nejvýznamnější světové sběratele, jejich nové akvizice i názory. Co patří mezi letošní úlovky této sběratelské elity? Mezi nejpopulárnější autory v posledním roce patřila jména jako Amanda Williamsová, Reggie Burrows Hodges, Shara Hughesová, Rick Lowe, Alvaro Barrington nebo Igshaan Adams. To, co se sběratelé chystají nakupovat v následujících měsících, ale většina sběratelů prozradit nechtěla. Neradi by totiž, aby je někdo předběhl.

Index Art+ je na maximu, přesto klesá

Index Art+ od roku 2003 sestavuje stejnojmenný portál a měří jím kondici českého trhu s uměním. Kromě samotných aukčních prodejů zohledňuje i nárůst vyvolávacích cen nebo nevydražené položky. Letos v září se nominální hodnota indexu dostala na 1807 bodů, tedy dosavadní maximum. Po očištění indexu o inflaci se ale ukazuje, že jeho reálná hodnota klesla. Zatímco nominální hodnota od loňského června stoupla o 2,4 %, ta nominální za stejnou dobu klesla o 15 %. Poprvé v historii indexu se tak jeho reálná hodnota pohybuje opačným směrem než nominální. Jak autoři Indexu Art+ dodávají, poslední tři roky možná nepřinesly reálné zhodnocení, i tak ale umění dokázalo ochránit vložené prostředky před inflací.

České umění v Centre Pompidou

V rámci českého a následně francouzského předsednictví v Radě EU vznikla i spolupráce dvou kulturních institucí – Národní galerie v Praze a pařížského Centre Pompidou. Na nedávnou pražskou výstavu v Národní galerii v Praze Intimita jako vzdor tak Pařížané navazují festivalem MOVE, v rámci něhož se v jedné z nejvýznamnějších světových galerií představí čeští umělci a umělkyně. Na zahajovacím večeru viděli návštěvníci festivalu performance Lukáše Hofmanna Incarnate a kromě něj se budou moct seznámit i s tvorbou Marie Tučkové, Daniely a Lindy Dostálkových nebo tvůrčí dvojice Julia Gryboś & Barbora Zentková.

Liberec má nový památník od Richarda Loskota

V Liberci vznikl nový památník věnovaný policistům zemřelým ve službě, jehož autorem je Richard Loskot (viz. úvodní obrázek). Tvoří ho jabloň vsazená do středu skleněného válce, na kterém je vyryto 11 jmen padlých libereckých policistů, kteří se museli po vypuknutí druhé světové války a záboru pohraničí přesunout do vnitrozemí. Těší mě, že některá česká města se už naučila nezaplevelovat veřejný prostor podprůměrnými bronzovými odlitky. Do ulic patří skutečné současné umění a liberecký příklad Richarda Loskota to dokazuje.

J&T Banka Art Report: Jak se Češi brání proti padělkům?

V letošním průzkumu J&T Banka Art Report se ukázalo, že pomyslnému žebříčku největších strašáků českého trhu s uměním vévodí falza. Pokud se s nimi respondenti sami nesetkali, dost možná alespoň sledovali některou z medializovaných kauz, a to v nich přirozeně vzbuzuje obavy. Co tedy čeští sběratelé, investoři, ale i prodejci umění dělají pro to, aby se jim vyhnuli?

Sběratelé a vlastníci se nejčastěji spolehnou na prodejce – více než polovina z nich nakupuje u známých a prověřených prodejců, kterým důvěřují. Přirozenou obranou je také sběratelství současného umění, které ze své podstaty riziko padělku významně snižuje. Takovou strategii volí 22 % respondentů průzkumu. Dalších 7 % si před každým nákupem nechává dílo prověřit nezávislým odborníkem. I prodejci dle svých odpovědí v průzkumu postupují opatrně: 46 % z nich tvrdí, že provenienci a pravost děl vždy ověřují a ta, u kterých si nejsou jistí, do prodeje vůbec nezařazují. Celkem 18 % prodejců kupce předem upozorní, pokud mají o provenienci či pravosti díla pochyby, a podobně jako u sběratelů i mezi prodejci je více než 20% skupina, která se věnuje výhradně současnému umění, a falz se proto neobává.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.