Investování politice navzdory

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Marek Ševčík je aktuálně zodpovědný za správu čtyř investičních fondů s objemem aktiv ve výši 5 mld. korun. Na denní bázi vyhledává a selektuje nové investice a následně je začleňuje do portfolia v rámci risk managementu.


Investování politice navzdory

Těžko se schovat. Americký akciový index S&P 500 letos hlásí ztrátu 25 %, evropský Euro Stoxx 50 potom −22 %. Americké high yield dluhopisy −14 %, tedy stejně jako v Evropě. Zlato −8 %. Státní dluhopisy v zámoří −13 %. Namíchat aktiva pro letošní plusové zhodnocení vypadá jako nadlidský úkol, pro nás nevyjímaje. Přesto se snažíme poklesy mírnit převahou tzv. hodnotových titulů v portfoliu, které si letos stojí relativně lépe.

Český trh by byl za standardních okolností téměř synonymem hodnotového investování s energetikou a bankami. Bohužel není. Jedna ze základních vlastností prosperujícího trhu je předvídatelnost a o tom si můžeme nechat jen zdát. Na českém trhu nyní panuje politické investování. Žijeme ve světě s téměř neomezenou mobilitou kapitálu. A masivním zredukováním zisků hlavních firem udělala vláda Petra Fialy Českou republiku zase o něco méně atraktivnější v mezinárodní soutěži.

Musím však přiznat, že nějaké pozice na českém trhu máme. Do fondu jsme zpět alokovali Komerční banku. Tam vidíme nějaký potenciál situaci mírnit a daňově optimalizovat. U ČEZu již méně. Optikou investora: nelze říci, že je český trh neakceptovatelný. Pouze naše vláda dala důvod investorům (ať už finančním, nebo v případě přímých zahraničních investic) požadovat diskont za „politickou nestabilitu“. Ne nutně, že bychom tady měli politické převraty, máme zde pouze časté převraty ve zdanění, které dělají jakékoliv propočty nemožnými.

Pokud to tedy jen trochu jde, díváme se do zahraničí. Vysoké sazby s některými tituly velice zamávaly, konkrétně s akciemi rezidenčních realit v Německu. To je doplněno tamním negativním sentimentem způsobeným problémy firmy Adler.

My jsme vybrali společnost Vonovia. Titul bude v krátkém horizontu zranitelný ze strany úrovně tržních sazeb německých státních dluhopisů – vztah cen nemovitostí (či akcií) se sazbami zde funguje letos dokonale. Na druhou stranu lze očekávat ohlášený prodej některých nejádrových aktiv, která firmě zbyla po nedávné akvizici. Taková reálná transakce by mohla potvrdit současné valuace německých rezidenčních nemovitostí a v tuto chvíli věřím, že je situace výrazně lepší, než indikuje pokles akcie o 60 % za rok, s diskontem vůči čisté hodnotě aktiv 70 %. S hrubým dividendovým výnosem přes 8%, který je firma schopna pokrýt z provozního hotovostního toku, nám Vonovia stála za zařazení do portfolia.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.