Erste Group: Slovenská vláda představila bankovní daň

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Nová slovenská vláda představila balíček opatření, která mají za cíl stabilizovat veřejné finance. Součástí tohoto balíčku je mimo jiné zavedení dodatečné daně na banky ve výši 30 % čistého zisku. Podle vlády by tato daň měla v příštím roce do rozpočtu přinést přibližně 336 mil. EUR. Sazba daně bude v dalších letech postupně klesat až na 15 % v roce 2027. Od roku 2028 již banky tuto daň platit nebudou. Erste Group na Slovensku za prvních 9 měsíců roku vykázala čistý zisk 219 mil. EUR, což bylo přibližně 9 % z celkových konsolidovaných čísel skupiny (2,3 mld. EUR). Za celý rok by se tak zisk Erste na Slovensku mohl blížit k 300 mil. EUR. Pokud by v příštím roce byl výsledek podobný jako letos, dopad daně by byl přibližně 90 mil. EUR, přibližně 3,5 % z námi očekávaného zisku celé Erste Group (2,6 mld. EUR). Vzhledem k volebním programům jednotlivých stran a dosavadním prohlášením politiků je zavedení bankovní daně na Slovensku již delší dobu očekávané.  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.