Růst cen výrobců v prosinci znova zpomalil

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Na závěr roku pokračovalo odeznívání předchozích nákladových tlaků. Index cen průmyslových výrobců (index PPI) v prosinci meziměsíčně propadl o 1,1 % m/m a tempo meziročního růstu zpomalilo na 20,1 % r/r (21,3 % v listopadu, 24,1 % r/r v říjnu), což je nejnižší úroveň od ledna. Klíčovým faktorem byl předchozí propad cen ropy a technických kovů na globálních trzích. Výrazným faktorem zůstávají ceny energií, kde se ale již projevuje vliv vyšší srovnávací základny a meziroční růst cen zpomaluje (40 % v prosinci vs. 42 % v listopadu; 49 % v říjnu). Zvolnění inflačních tlaků naznačilo i zpomalení jádrového indexu bez cen energií (13,5 % r/r vs. 14,6 % v listopadu). Na druhou stranu je odeznívání inflačních tlaků mimo energie pozvolné, což naznačuje, že může jít o dlouhodobou záležitost. Za celý rok 2022 ceny průmyslových výrobců vzrostly o 24,3 % (7,1 % v roce 2021), což je nejvyšší nárůst v historii (data od roku 1993).

V prosinci podruhé v řadě vzrostly ceny zemědělských výrobců (+1,7 % m/m), ale díky vysoké srovnávací základně tempo meziročního růstu (27,3 % r/r vs. 29,9 % v listopadu) kleslo. V meziročním srovnání byly vyšší ceny stavebních materiálů (16 % r/r) a stavebních prací (12 % r/r), ale i zde dochází jen k pozvolnému zvolnění dynamiky.

Data opakovaně naznačují, že odeznívá část předchozího nákladového šoku, ale zvolnění celkové inflace je pozvolný proces. Výsledky potvrzují naše očekávání, že ČNB na zasedání na začátku února ponechá úrokové sazby (2T repo 7,00 %) beze změny.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.