Moneta a PPF se dohodly na nových podmínkách financování akvizice Air Bank

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Skupina PPF a Moneta oznámily dohodu na podmínkách financování akvizice skupiny Air Bank. Cena transakce zůstává stejná na úrovni 25,9 mld. Kč. Minimálně 80 % kupní ceny bude financováno emisí 255,5 mil. nových akcií a zbývajících maximálně 20 % z vlastních zdrojů banky. Počet akcií banky se tak zvýší ze současných 511 mil. na 766,5 mil. Samotný úpis bude probíhat ve dvou kolech, kdy v prvním kole budou moci upsat všichni akcionáři Monety na základě přednostního práva nové akcie za cenu 82 Kč na akcii, a to jednu novou akcii za každé dvě stávající. Akcie neupsané v prvním kole pak budou nabídnuty opět všem akcionářům, nicméně již za cenu 90 Kč na akcii. Akcionáři pak mohou ve druhém kole poptávat akcie až do výše všech akcií neupsaných v prvním kole, při převisu poptávky budou objednávky kráceny podle stávajících podílů a objednaného počtu akcií. PPF se zároveň zavázala upsat za cenu 90 Kč za akcii ve druhém kole všechny zbývající akcie, které nebudou v prvním kole upsány. Tato poptávka bude podléhat stejnému případnému krácení jak u ostatních akcionářů.  

Valná hromada, která by měla o akvizici hlasovat, je naplánována na 20. prosince. Možnost účasti všech akcionářů v úpisu snižuje nutné kvorum pro schválení na 66,67 % přítomných akcionářů na valné hromadě, zatímco při původním návrhu bylo zapotřebí schválení 75 % přítomných akcionářů. Výrazně se tak zvyšuje šance na schválení. Kromě financování akvizice bude dalším bodem programu schválení dividendy ve výši 3 Kč na akcii. Management zároveň předpokládá, že další dividendu 7 Kč na akcii navrhne akcionářům v první polovině příštího roku, před vypořádáním transakce.

Navrhované podmínky jsou pro stávající akcionáře výrazně příznivější v porovnání s těmi předchozími. Vyšší emisní cena akcií fakticky zlevňuje akvizici z pohledu Monety. Akcionáři se dále mohou účastnit úpisu nových akcií s diskontem vůči tržní ceně před oznámením navrhovaných podmínek a zároveň je velmi pravděpodobné, že PPF překročí 30% podíl a bude nucena dát povinnou nabídku odkupu všem akcionářům za cenu minimálně 90 Kč za akcii. Dále akcionáři obdrží dividendu 3 Kč na akcii ještě v tomto roce a podle záměru managementu mohou dostat dalších 7 Kč v první polovině příštího roku. Celkem by tak akcionáři, kteří by chtěli své akcie prodat a upsali nové akcie, mohli získat za své stávající akcie až 104 Kč za akcii, což víceméně odpovídá naší roční cílové ceně (105 Kč). Těchto 104 Kč by se skládalo z 90 Kč v rámci očekávané povinné nabídky, 4 Kč z rozdílu mezi 82 Kč v úpisu a 90 Kč v povinné nabídce (při poměru 1 nová akcie za 2 stávající) a 10 Kč výplata dividend.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.