Makro: Vláda schválila nový rozpočet s deficitem 280 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Vláda Petra Fialy ve středu schválila nový návrh rozpočtu pro letošní rok. Celkový schodek rozpočtu by měl dosáhnout 280 mld. korun (cca 4,2 % HDP) při příjmech 1613 mld. korun a výdajích 1893 mld. korun. Vláda tak přepracovala návrh rozpočtu předchozího kabinetu Andreje Babiše, který navrhl rozpočet s deficitem 378 mld. korun. Vůči původnímu návrhu vláda počítá s vyššími příjmy kvůli ekonomickému vývoji (cca 60 mld. korun) a naopak na straně výdajů škrtla výdaje asi za 35 mld. korun. Nyní návrh rozpočtu musí schválit Poslanecká sněmovna, která o něm bude poprvé hlasovat 18. února. Vláda by návrh rozpočtu ráda schválila do konce března, aby podle něho mohla hospodařit od začátku dubna. Od začátku roku stát hospodaří podle tzv. rozpočtového provizoria, kde měsíční výdaje nesmí přesáhnout 1/12 rozpočtu schváleného pro předchozí rok.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.