Makro: Solidní růst mezd ve 3Q

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Ve 3Q průměrná mzda (hrubá, nominální) podle očekávání meziročně vzrostla o 5,7 % r/r (11,4 % ve 2Q). Mzdová dynamika se svým tempem vrací na úrovně před 4 roky. Ovšem tentokrát značnou část nominálního růstu ukousla inflace a reálné mzdy (růst očištěný o inflaci) meziročně vzrostly o podprůměrných 1,5 % r/r (8,3 % r/r v 2Q). Ve 2Q statistiky ovlivnily mimořádné odměny ve zdravotnictví, ve 3Q byl růst mezd relativně plošný a týkal se všech oborů napříč ekonomikou. Mzdový vývoj tak odráží pnutí na trhu práce a je jedním z výrazných proinflačních rizik. Za celý rok 2021 očekáváme průměrný růst mezd 6,4 % (4,5 % v roce 2020). Inflační vývoj v kombinaci s vývojem mezd dává bankovní radě ČNB další argumenty pro zvyšování sazeb. Nadále čekáme, že ČNB bude pokračovat ve zvyšování sazeb ze současných 2,75 % směrem k úrovni 3,50-3,75 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.