O2 CR: Management navrhuje celkovou dividendu 21 Kč/akcii

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Management O2 CR dle očekávání navrhuje celkovou hrubou dividendu 21 Kč/akcii (7,9% hrubý div. výnos). Dividenda je složena ze 17 Kč/akcii ze zisku za rok 2020 a 4 Kč/akcii z emisního ážia. Poslední obchodní den s nárokem na zmíněnou dividendu bude 17. 6. 2021. Výplatní den pak 21. července 2021. Zopakování loňské výše dividendy byla trhem očekávána.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.