Makro: U cen výrobců odeznívá předchozí šok

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
V dubnu pokračovalo další odeznívání předchozích nákladových tlaků. Index cen průmyslových výrobců (index PPI) v dubnu meziměsíčně propadl o 1,2 %  m/m a tempo meziročního růstu kleslo téměř na 2leté minimum 6,4 % r/r (10,2 % r/r v březnu). U meziročního tempa se hlavně projevil efekt vysoké srovnávací základny loňského roku a také letošní další propad cen energií (-2,6 % m/m) a dalších materiálů. Na pozvolné zpomalování inflačních tlaků ukazuje i jádrová inflace (index bez cen energií), která klesla na 2leté minimum 5,7 % r/r (9,5 % v březnu). Původní nákladový šok zřetelně odeznívá, ale ještě neodezněl samotný inflační šok, což je vidět na cenách služeb mezi výrobci, u kterých se tempo růstu cen příliš nemění (6,6 % r/r v dubnu vs. průměr 5,9 % za 3M).

V dubnu pokračoval pokles cen zemědělských výrobců (-3,3 % m/m v dubnu) a díky vysoké srovnávací základně tempo meziročního růstu kleslo na nulu (0,1 % r/r v dubnu vs. 11,6 % v březnu). Ve stavebnictví také dochází ke zvolnění dynamiky cen, ale týká se více stavebních materiálů (6,0 % r/r vs. 10 % v březnu),

než stavebních prací (8 % r/r vs. 9 % v březnu).

Data opakovaně naznačují, že odeznívá část předchozího nákladového šoku, ale zvolnění celkové inflace je pozvolný proces. Výsledky potvrzují naše očekávání, že ČNB letos většinu roku ponechá úrokové sazby (2T repo 7,00 %) beze změny.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.