Pilulka: Loňské tržby pod výhledem, letos chce společnost růst na úrovni inflace

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Pilulka Lékárny dnes oznámila, že podle předběžných neauditovaných výsledků dosáhla v loňském roce tržby 2,5 mld. Kč, což znamená meziroční zvýšení o 4 %. Tržby 2,5 mld. Kč jsou pod výhledem firmy ze září, který počítal s úrovní 2,7 mld. Do těchto tržeb nespadá další 1 mld. Kč výnosů z franšízových lékáren, které se nezapočítávají do statutárních výsledků skupiny. Meziroční růst tržeb o 4 % znamená prudké zpomalení z tempa +34 % v r. 2021. Zpomalení je dáno především odezněním pandemie Covid-19, která přinášela mimořádně velké prodeje u některých položek. Na poklesu tempa růstu se však podepisuje i šetření ze strany zákazníků v prostředí zvýšené inflace. Management Pilulky očekává, že letos tržby porostou rychlostí inflace. Pilulka neuvedla žádné informace o ziskovosti v loňském roce, avšak letos se chce zaměřit na zlepšování marže a odstraňování nevýnosných aktivit. Zprávu hodnotíme jako mírně negativní.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.