Makro: Česká ekonomika v 1Q opatrně vystoupila z recese

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
HDP v 1Q vzrostlo o 0,1 % q/q, a česká ekonomika tak ukončila recesi, když předchozí 2 kvartály HDP klesalo (-0,4 % q/q ve 4Q/22 a -0,3 % q/q ve 3Q/22). V meziročním srovnání bylo HDP v 1Q nižší o 0,2 % r/r (+0,3 % r/r ve 4Q/22). Výsledek byl mírně lepší než očekávání (0,0 % q/q; -0,4 % r/r). Statistický úřad pouze stručně uvedl, že růst HDP pozitivně ovlivnil zahraniční obchod, naopak brzdou byla domácí poptávka, tj. spotřeba domácností a investice firem. Přesnější informace dají až detailní výsledky národních účtů, které ČSÚ zveřejní 30. května. Letos očekáváme celoroční výsledek HDP poblíž nuly (+0,3 %), přitom v druhé polovině roku by měl růst zrychlit. Trh výrazně na výsledky HDP nereagoval a výsledky nepřináší ani nový impulz pro ČNB.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.