ČEZ: Macquarie AM vyzval zájemce o nezávazné nabídky na GasNet

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Macquarie Asset Management plánuje prodat GasNet, největšího distributora plynu v ČR, a oslovil potenciální zájemce o předložení nezávazných nabídek. Již v srpnu ředitel pro strategie ČEZu Pavel Cyrani řekl, že je společnost připravena podat nabídku na koupi plynárenské distribuční sítě GasNet, jakmile bude prodej oficiálně zahájen. Společnost GasNet provozuje distribuční síť na celém území České republiky s výjimkou Prahy (Pražská plynárenská) a Jihočeského kraje (EG.D patřící do skupiny E.ON) a vlastní 65 tisíc kilometrů plynovodů a obsluhuje více než 2,3 mil. zákazníků. Čistý zisk GasNet za rok 2022 dosáhl 1,89 mld. Kč (-35 % r/r) při tržbách 14,4 mld. Kč (-7 % r/r). Hodnota transakce by se mohla pohybovat ve vyšších desítkách miliard Kč. ČEZ v současné době provozuje distribuční síť pro dodávky elektřiny na většině území ČR (mimo Prahu a jižní část Čech a Moravy), doplnění portfolia i o distribuci plynu by tak mohlo být pro společnost ze strategického pohledu výhodné. Nicméně hodnocení transakce by záleželo na konečném ocenění. ČEZ bude mít zřejmě v rámci tohoto kroku i podporu státu. Ten by vzhledem ke strategickému charakteru aktiv musel schválit případný prodej zahraničnímu subjektu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.