Komerční banka zveřejnila pozvánku na valnou hromadu

1-minutové čtení
J&T specialistaKomerční banka dnes zveřejnila pozvánku na valnou hromadu, která se bude konat 24. dubna 2019. Rozhodný den pro účast na valné hromadě a zároveň pro nárok na dividendu v navrhované výši 51 Kč na akcii (5,4% hrubý dividendový výnos) je stanoven na 17. dubna. Poslední den, kdy se akcie budou na burze obchodovat s nárokem na dividendu, je tak pondělí 15. dubna.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.