Komerční banka zveřejnila pozvánku na valnou hromadu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Komerční banka dnes zveřejnila pozvánku na valnou hromadu, která se bude konat 24. dubna 2019. Rozhodný den pro účast na valné hromadě a zároveň pro nárok na dividendu v navrhované výši 51 Kč na akcii (5,4% hrubý dividendový výnos) je stanoven na 17. dubna. Poslední den, kdy se akcie budou na burze obchodovat s nárokem na dividendu, je tak pondělí 15. dubna.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.