Česká ekonomika ve 4Q poklesla kvůli spotřebě domácností

2-minutové čtení
J&T specialista

#Ekonomika

Česká ekonomika, měřeno prostřednictvím HDP, podle předběžného odhadu ve 4Q klesla o 0,4 % mezikvartálně (-0,2 % q/q ve 3Q). V meziročním srovnání bylo HDP vyšší o 0,4 % (+1,5 % r/r ve 3Q).  Výsledek byl mírně lepší než očekávání (-0,5 % q/q; +0,2 % r/r). Za celý rok 2022 české HDP vzrostlo o 2,5 % (3,6 % v roce 2021), a to hlavně kvůli lepší první polovině roku.

Statistický úřad výsledky komentoval relativně stručně. Pokles HDP ve 4Q/22 je druhý kvartální pokles HDP v řadě, a naplnila se tak běžná definice recese. Vysoká inflace tvrdě dopadla na spotřebitelskou poptávku, následně reálné spotřební výdaje domácností (očištěné o inflaci) klesly ve 4Q již popáté v řadě. Přesnější popis poskytnou až detailní výsledky národních účtů, které ČSÚ zveřejní 3. března 2023.

Díky propadu cen energií v poslední době dochází na začátku roku k zlepšování předstihových ukazatelů u nás i ve zbytku Evropy. Následně klesají šance na katastrofické scénáře pro kontinentální ekonomiku a recese české ekonomiky nakonec může být relativně mírná a krátká. Eurozóna jako celek se recesi může vyhnout úplně. Pro českou ekonomiku očekáváme letošní výsledek HDP poblíž nuly (-0,1 %), přitom v druhé polovině roku by se ekonomika měla vrátit k růstu. HDP se na předcovidové úrovně (4Q/19) může dostat zpět na závěr roku.

Trh výrazně na výsledky HDP nereagoval. Koruna se k euru bez větší změny obchodovala těsně nad úrovní 23,8 CZK/EUR. Výsledky nepřináší nový impulz pro ČNB a nadále čekáme, že bankovní rada ponechá úrokové sazby dál beze změny (2T repo 7,00 %).

Předběžné odhady HDP za 4Q v Evropě ukázaly téměř všude zpomalení dynamiky, ale konečné výsledky byly rozdílné. Některé ekonomiky (Francie, Španělsko) pozitivně překvapily a udržely si růst, naopak v našem regionu (Německo, Rakousko, ČR), kvůli utlumené spotřebitelské poptávce, došlo k poklesu HDP. Okolní státy v regionu zveřejní první odhady HDP za 4Q až v polovině února 2023. Polsko zveřejnilo pouze HDP za celý rok 2022.


Česká ekonomika ve 4Q poklesla kvůli spotřebě domácností

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.