Těžké časy na trzích mohou být příležitostí k nákupu

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Michal jako portfolio manažer spravuje dva akciové fondy, primárně řeší tedy akcie, prezentuje názory na investování a utváří pohled investiční společnosti na trh. Jeho práce je důležitá hlavně pro klienty, kterým se stará o majetek, ale samozřejmě také pro banku jako takovou. 


Těžké časy na trzích mohou být příležitostí k nákupu
#Trendy#Dluhopisy#Akcie#Starosti

Akciové i dluhopisové trhy prošly v loňském roce poměrně silnou korekcí. Na trhy dopadla obava z vyšší inflace, a boj centrálních bank pomocí zvyšování úrokových sazeb s cílem inflaci omezit. K tomu se přidala neočekávaná válka na Ukrajině, která způsobila hektický růst cen energií, narušení průmyslových řetězců. To vše byl relativně silný koktejl negativních zpráv, který vedl k výprodejům, ale také zreálnění valuačních ocenění na trhu.


Vzhledem k tomu, že se objevily první náznaky zpomalení inflace na konci loňského roku, a FED zvedl sazby na posledním zasedání mírněji, zavládl v investorech optimismus a trhy se vydaly opět na začátku letošního roku nahoru – jak akciové, tak dluhopisové. Z pohledu investora majícího k dispozici peněžní prostředky, je aktuální stav na trzích poměrně příznivou zprávou. Na dluhopisovém trhu si může koupit cenné papíry, které nesou zajímavý kuponový výnos (i např. bezpečné americké 10leté státní dluhopisy jsou cca na 4% p.a.), a navíc zde existuje vidina obratu v sazbách směrem dolů (pravděpodobně od 2024). Tento pokles sazeb bude tlačit ceny dluhopisů nahoru, a může tak přinést investorům vstupujícím nyní na trh i kapitálový výnos! Jde tak o příhodnou dobu pro investici do dluhopisů. Také na akciích se řada valuačních ocenění dostala na daleko příznivější úroveň, a výsledky firem za poslední kvartál pak ve většině případů splnily očekávání trhu. Akcie tak nabízejí možnost si koupit známé a velké firmy za cenu výrazně příznivější oproti předchozím letům.

Právě s obratem na úrokových sazbách směrem dolů nastane větší hon za nákupem akcií i dluhopisů, a trhy často toto období předcházejí.  Z pohledu investora je to tak nyní zajímavá příležitost, doplnit svá portfolia jak z menu dluhopisového, tak akciového. Ano, krátkodobé pohyby, korekce, určitě ještě přijdou, ale bavíme se zde o investování, a tam je investiční horizont delší, řekněme alespoň 3-5 let.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.