Investoři vyhlížejí další kroky centrálních bank

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceInvestoři vyhlížejí další kroky centrálních bank

Červen bude o hospodářské politice, a to především té měnové. Naplánována jsou zasedání významných centrálních bank, která by měla naznačit či utvrdit přechod na restriktivní monetární politiku. Svět samozřejmě i nadále sleduje dění na Ukrajině.

V květnu bylo dění na finančních trzích opět negativně ovlivněno obavami ze stagflace a další eskalace geopolitického napětí. Zatímco české a západoevropské akcie zakončily předchozí měsíc v mírné ztrátě, americké akcie v indexu zůstaly téměř beze změny.

Aktuální výsledková sezóna za první kvartál přinesla zklamání zejména pro společnosti ze sektoru komunikačních technologií. Naopak někteří těžaři surovin, ropné společnosti a rafinérie překonaly tržní očekávání. „Ceny státních dluhopisů v České republice a na rozvíjejících se trzích dále oslabovaly s výhledem na další zvyšování úrokových sazeb. U dolarových a eurových vládních bondů se prozatím pokles zastavil,“ popisuje Marek Janečka, portfolio manažer J&T Investiční společnosti

Komoditní trhy si v květnu zachovaly růstový trend pouze díky energetickým surovinám, především pak ropě, elektřině a zemnímu plynu. Ostatní sektory, jako jsou vzácné či technické kovy a tentokráte i zemědělské komodity, si prošly korekcí. „Naopak růst úrokových výnosů nadále srazil ceny realitních trustů i nemovitostních akcií,“ doplňuje Janečka.

Centrální banky zasedají

Na červnovém zasedání ECB se očekává potvrzení ukončení kvantitativního uvolnění ke konci června a vyhlížet se budou jakékoliv náznaky na budoucí úroveň aktuálně stále záporných základních úrokových sazeb. „Naznačení více jestřábí měnové politiky ECB může přinést na trh nervozitu a opačně,“ konstatuje Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.

Fed by na svém zasedání měl zvýšit sazby o 50 bazických bodů a potvrdit, že by takto měl pokračovat i nadále ve zbytku roku. Současně potvrdí postupné snižování své bilance, které by mělo být zahájeno od června. I zde více jestřábí poznámky mohou na trh přinést nervozitu. 

Zasedání ČNB bude ostře sledované, protože se pro některé členy včetně stávajícího guvernéra bude jednat o poslední zasedání. „Trh očekává zvýšení sazeb o 75 bazických bodů, ale poslední komentáře některých členů nevylučují ani možnost ještě výraznějšího kroku na potlačení inflačních tlaků,“ uvádí Milan Vaníček.

Restriktivnější měnová politika může dále tlačit na růst i dlouhodobých úrokových sazeb, což by trh vnímal nepříznivě pro riziková aktiva.

Asie snad začne uvolňovat opatření

Na přelomu května a června se již začaly objevovat první náznaky, že by především Čína mohla uvolnit některá relativně tvrdá protipandemická opatření. Zvolnění napětí v dodavatelských řetězcích by mohla upravit náhled na ekonomický vývoj ve zbytku roku, který je mimo jiné ovlivněn právě nepříznivým stavem dodavatelských řetězců zapříčiněným uzavřením významných dopravních a výrobních uzlů v Číně.

Nejistota na východě trvá

Bohužel i červen bude ovlivňován ukrajinským konfliktem. Bude nadále platit, že jakékoliv smírné kroky vedoucí ke klidu zbraní by trh oceňoval v prvotní reakci pozitivně. A naopak zostření bojů, oznámení dalších sankcí či jiných obdobných kroků bude trh vnímat negativně. „Z dlouhodobějšího pohledu se dění na Ukrajině již zapsalo a bude zapisovat do nepříznivého ekonomického vývoje přinejmenším Evropy, resp. do výkonnosti jednotlivých firemních sektorů. Tento faktor je důležité mít na zřeteli při dalším investičním rozhodování,“ připomíná Vaníček.  

Červnový výhled

Pro červen budou opětovně ostře sledovaná jednotlivá zasedání centrálních bank. Trh je již v případě Fedu nastaven na restriktivní měnovou politiku, ale výraznější kroky by investoři nevnímali pozitivně. Tedy jakákoliv zmínka o rychlejším zvyšování základních úrokových sazeb či rychlejší než aktuálně naplánované snižování bilance by trh přijal negativně.

Současně nové nastavení ECB bude ostře sledované, protože z posledních komentářů centrálních bankéřů není vyloučeno, že by se ECB do konce roku mohla dostat s úrokovými sazbami do pozitivního teritoria ze současných −0,5 %.

Naopak postupné uvolňování striktních preventivních protipandemických opatření v Číně by mohlo být faktorem tlumícím zhoršující makroekonomické výhledy. Dění na Ukrajině bude pravděpodobně nadále přetrvávat jako rizikový atribut.

„Celkově zůstáváme nadále velmi obezřetní především kvůli zvýšené inflaci, která nutí centrální bankéře zvyšovat úrokové sazby, což tlačí na růst výnosů a negativně působí na valuace aktiv,“ dodává Milan Vaníček. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.