Photon Energy: Překonání celoročních cílů, další výrazný růst v tomto roce

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Photon Energy včera ráno zveřejnil čísla za čtvrtý kvartál minulého roku. EBITDA dosáhla 1,21 mil. EUR (+17 % r/r) při tržbách 26,4 mil. EUR (+125 % r/r). Za celý rok pak tržby na úrovni 94,2 mil. EUR i EBITDA 24,1 mil. EUR překonaly výhled managementu (85 mil. EUR, respektive 24 mil. EUR). Společnost zároveň zveřejnila výhled na tento rok, kde očekává tržby 150 mil. EUR a EBITDA 29 mil. EUR. Celkově jsou výsledky mírně pozitivní vzhledem k překonání celoročních cílů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.