PMČR: Philip Morris Int. ve výsledcích za 3Q19 opakuje dobrou výkonnost zahřívaných produktů v ČR

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Philip Morris Int. v komentáři ke svým výsledkům za 3Q19 opět zmiňuje především Českou republiku jako jednu ze zemí, která měla lepší poměr prodejního mixu s vyšším zastoupením zahřívaných produktů, což dopomohlo k meziročnímu růstu celkových tržeb a provozního zisku. Informaci hodnotíme mírně pozitivně vzhledem k tomu, že to může poukazovat na pokračující pozitivní trend z minulých kvartálů. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.