Philip Morris ČR: Dnes je poslední obchodní den s nárokem na dividendu

1-minutové čtení
J&T specialistaDnes (5. 5.) se akcie Philip Morris ČR naposledy obchodují s nárokem na hrubou dividendu 1310 Kč/akcii (7,3% hrubý div. výnos). Jedná se o stejnou výši hrubé dividendy jako v minulém roce. Samotná výplata začíná 12. 6.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.