Moneta: ČNB stanovila kapitálové požadavky pro příští rok

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Moneta oznámila, že ČNB stanovila požadavky na kapitálovou přiměřenost banky na rok 2021. Tyto požadavky zůstávají stejné jako v tomto roce, tedy dohromady v rámci 1. a 2. pilíře 10,4 %. K tomu musí Moneta dále držet Tier 1 kapitál ve výši 2,5 % jako bezpečnostní kapitálovou rezervu a 0,5 % v rámci proticyklické kapitálové rezervy. Minimální kapitálová přiměřenost tak zůstává na úrovni 13,4 %. Management si dále stanovil svoji manažerskou rezervu ve výši 1 p.b. Ke konci 3Q byla kapitálová přiměřenost na úrovni 17,4 % a přebytek kapitálu nad zmíněné regulatorní minimum dosahoval výši 4,66 mld. Kč. Moneta tak podle managementu může obnovit výplatu dividendy, jakmile dostane souhlas ze strany ČNB.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.