Allwyn: Výsledky za 1Q v souladu s dříve zveřejněnými předběžnými čísly

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Allwyn International zveřejnil čísla za 1Q. Hrubé výhry meziročně vzrostly o 27 % na 2 019 mil. EUR a očištěná EBITDA o 3 % r/r na 358 mil. EUR. Poměr zadlužení, tedy čistý dluh k očištěné EBITDA, byl ke konci kvartálu na úrovni 2,1x (1,6x na konci roku 2023). Investiční náklady (CAPEX) výrazně vzrostly na 45 mil. EUR (24,5 mil. v 1Q 2023) především v souvislosti s investicemi do loterie ve Velké Británii. Výsledky jsou v souladu s předběžnými čísly, která společnost zveřejnila již v květnu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.