Okolní nepříznivá nálada dolehla i na BCPP

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
Michal Znojil

Nevýrazné obchodování bylo ovlivněno především negativní náladou na okolních trzích. Index PX zakončil slabší o 0,6 % d/d. Největší podíl na čtvrtečním poklesu měly akcie Erste Group. Titul, v podprůměrném objemu 77 mil. korun, uzavřel slabší o 2,0 % d/d na ceně 754,80 Kč a věrně tak kopíroval náladu na globálních trzích. Největší objem obchodů, 183 mil. korun, zaznamenaly akcie ČEZ (-0,2 % na 543 Kč), které taktéž zakončily v červených číslech. Titul se tak nadále drží blízko ročních maxim (556 Kč), ale zatím nenašel sílu tuto hodnotu výrazněji posunout.      


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.