Moneta vydává dluhopisy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta Money Bank vydává dluhopisy v objemu 2,001 mld. Kč a splatností v roce 2029. Bondy mohou být předčasně splaceny nejdříve po pěti letech, po těchto 5 let mají pevnou úrokovou sazbu ve výši 3,3 %. Jedná se o první emisi Tier 2 podřízených dluhopisů v rámci programu schváleného valnou hromadou a regulátorem, který umožňuje emisi v objemu až 50 mld. Kč. Agentura Moody’s udělila těmto dluhopisům rating na úrovni Baa2. Hlavním důvodem programu je optimalizace kapitálové struktury.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.