Kofola: Společnost údajně usiluje o podíl v Pivovary CZ Group

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Deník Lidové Noviny (LN) uvádí, že údajně probíhají jednání mezi Kofolou a zástupci společnosti Pivovary CZ Group o možném prodeji neurčitého podílu v Pivovary CZ Group (značky jako Zubr, Holba či Litovel). Zájem Kofoly o vstup do výrobce piva není dle LN nový vzhledem k údajnému dřívějšímu zájmu o podíl v Pivovary Lobkowicz. Současně Pivovary CZ Group začaly s hledáním nového investora již ve 4Q22. Skupina Pivovary CZ Group v roce 2022 utržila bez započtení DPH 1,4 mld. Kč (+14 % r/r). Vzhledem k absenci bližších podrobností prozatím hodnotíme informaci neutrálně. Avšak aktuálně se domníváme, že Kofola má vzhledem k výši zadlužení vůči plánům na podobné akvizice jen omezený prostor.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.