O2 CR: Slovensko spouští aukci nových kmitočtů pro tzv. sítě 5G

1-minutové čtení
J&T specialistaSlovenský telekomunikační regulátor (RÚ) zveřejnil výzvu na předložení nabídek do výběrového řízení na nové frekvence (700, 900 a 1800 MHz). Výběr bude probíhat elektronickou aukcí. Nabídky musí být předloženy do 25. 5. 2020. Pokud vše půjde dle plánu, tak by mohlo dojít k ukončení aukce v 2H 2020. Neočekáváme, že by aukce přilákala nového hráče, ale spíše umožní současným účastníkům trhu rozšířit svoje nabídky. Pokud jde o O2, očekáváme investiční náklady za poptávané frekvence v rozmezí 1-2 mld. Kč.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.