J&T ARCH investuje do druhé největší zemědělské skupiny v Česku

1-minutové čtení

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorů, navazuje na předchozí spolupráci s Dušanem Palcrem a jím vedenou zemědělskou skupinu J&T Zemědělství a Ekologie (JTZE) a stává se jejím 45% akcionářem. Dokončení transakce podléhá schválení ÚOHS.


Investice je dokončením deklarovaného zájmu o prohloubení spolupráce s druhou největší zemědělskou skupinou v Česku. Té fond již v minulém roce poskytl mezaninové akviziční financování ve výši 41 milionů eur na nákup 10 zemědělských společností v České a Slovenské republice.

Podepsání transakční dohody mezi fondem a J&T AGRICULTURE SICAV a.s. je tak prvním krokem v akvizičním procesu, jehož dokončení se plánuje v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku.

„Zemědělství vnímáme jako atraktivní sektor s dlouhodobě stabilní poptávkou. Jsem proto velmi rád, že po poskytnutém financování jsme úspěšně dotáhli dříve avizovaný záměr přímého majetkového vstupu,“ říká Adam Tomis, člen investičního výboru J&T ARCH.

O JTZE:

Skupina farem JTZE začala pod vedením dlouholetého partnera J&T Dušana Palcra vznikat v roce 2020 a aktuálně vlastní 13 zemědělských podniků v Čechách a na Slovensku. Rozloha obhospodařované půdy dosahuje 39 tisíc hektarů, což z JTZE činí druhou největší zemědělskou skupinu v České republice.