J&T BANKA WEALTH REPORT: Průzkum česko-slovenských dolarových milionářů

5-minutové čtení


Již počtvrté přináší J&T BANKA, privátní banka úspěšných, unikátní výzkum o chování a záměrech českých a slovenských dolarových milionářů. Seznamte se se závěry této jedinečné studie a zjistěte, co naši bohatí řeší, co je pálí a kam investují.

Kdo jsou dolaroví milionáři?

Čeští a slovenští dolaroví milionáři jsou vysokoškoláci (80 % v ČR, 89 % SR) stojící na prahu padesátky (průměrný věk respondentů v ČR je 51 let, v SR pak 49 let). Celých 40 % českých a 30 % slovenských milionářů je ve věku mezi 50 – 59 lety. Očekávají nastartování ekonomiky a růst HDP. Současnou ekonomickou situaci vnímají spíše jako příležitost pro své investice.  Jsou velmi aktivní v občanské společnosti. Přispívají na dobročinnost, podporují sportovní i kulturní aktivity a aktivně se zapojují do pomoci v případě živelních katastrof. Pálí je fungování justice, neefektivita státní správy a vysoká daňová zátěž. Dolaroví milionáři jsou nejčastěji majiteli firem (48 % v ČR, 66 % v SR), vedoucími pracovníky v roli zaměstnance (15 % v ČR, 11 % v SR) nebo osoby samostatně výdělečně činné (10 % v ČR, 5 % v SR).

Dolaroví milionáři jako investoři

Většina dolarových milionářů se považuje za konzervativní investory, kteří pokládají za klíčové správné rozložení investičního portfolia. K určitému konzervatismu je vede především životní fáze, ve které se nachází, uvědomují si zodpovědnost za rodinu, svou firmu a lidi, které zaměstnávají.

O svých investicích se rozhodují velmi intuitivně, stejně důležitou roli při rozhodování o dané investici hrají vedle intuice také emoce, tedy jak blízká je daná sféra investorovi. Dolaroví milionáři chtějí do značné míry rozumět oboru, do kterého hodlají investovat. Dokonce 69 % českých a 86 % slovenských dolarových milionářů důležitost znalosti oboru zdůrazňuje.

O investicích se dolaroví milionáři často radí v úzkém kruhu známých a přátel, jde však o profesionální „reciproční výměnu informací“, kdy oni samotní nabízí výměnou svou radu. Mezi dolarovými milionáři je třeba rozlišovat „profesionální investory“, kteří investují samostatně a pro své rozhodování využívají více zdrojů informací, a mezi podnikateli, kteří se investicemi mimo vlastní firmu zabývají jen okrajově. Pro ty je pak primárním zdrojem informací jejich privátní bankéř. 

Na špici se dostává půda a pozemky

U dolarových milionářů je patrný odklon od tradičních investičních nástrojů, které v současné době, kdy dochází k neustálému snižování úrokových sazeb, nenabízejí již tak atraktivní zhodnocení. Za nejzajímavější investici tak platí zemědělská půda (31 % v ČR, 38 % v SR) či stavební pozemky (28 % v ČR, 20 % v SR).  Právě pro půdu hraje její cena, která je oproti okolním státům velmi nízká, a tedy s největší pravděpodobností se dříve či později ceny půdy v Evropě vyrovnají. 


Domácí burza neláká

Stále lukrativní je nákup firem, akcie zahraničních firem či korporátní dluhopisy. Za zajímavé považují také investice do akcií, především pak zahraničních firem (24 % v ČR, 23 % v SR). Čeští i slovenští dolaroví milionáři (52 % českých a 75 % slovenských) se pak shodují, že pražská i bratislavská burza cenných papírů pro ně není investičně zajímavá. To je způsobeno především limitovanou nabídkou a minimem příležitostí pro raketový růst obchodovaných firem. 

Nebrání se ani alternativním investicím

Chuť investovat do firem se promítá i v přístupu ke start-upům. Ty neodmítá celých 74 % českých a 63 % slovenských milionářů. Naopak téměř 40 % již investici do start-upů zvažuje a přibližně každý osmý už dokonce do start-upu investoval. Stejně tak jako v případě investice do firmy i zde je patrná snaha o podporu podnikání a předávání know-how. Vedle start-upů neodmítají dolaroví milionáři ani alternativní investice. Největšímu zájmu se pak těší investice do obrazů a uměleckých předmětů (45 % v ČR, 38 % v SR), veteráni (16 % v ČR, 21 % v SR) a na Slovensku také drahé mince, bankovky a stará vyznamenání (9 % v ČR, 29 % v SR). Naopak z dříve tradiční cesty, jak uchovat bohatství, dnes ustupuje filatelie.


Příležitost nabízejí rozvíjející se trhy

Jako region nabízející nejslibnější zhodnocení investic v příštích 3 až 5 letech vnímají milionáři dynamicky se rozvíjející trh jihovýchodní Asie. Dokonce celých 62 % českých a 57 % slovenských dolarových milionářů souhlasí s tím, že rozvíjející se trhy jako Čína, Indie, Rusko, Afrika či Jižní Amerika nabízejí skvělé možnosti zhodnocení investic. Velmi dobře si přitom uvědomují možná rizika spojená s takovou investicí. Rozvinuté trhy západní Evropy, USA a Japonska považují za stabilní a jen 45 % z nich se na tyto trhy dívá jako na místo, kam se v současnosti vyplatí investovat.

Propadákem se staly komodity

Největší propad v očekávání zhodnocení investic zažily komodity, které se u českých milionářů propadly ze 17 % v roce 2013 na 7 % v letošním roce. Na Slovensku zažily propad nejen komodity (11 % v roce 2013 versus 7 % v roce 2014), ale především obchod s měnami, který propadl z 22 % v roce 2013 na 9 %.

 

O J&T BANKA WEALTH REPORT 2014:

Průzkum, který probíhal mezi únorem až dubnem 2014, provedla J&T Banka ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd. Cílem průzkumu bylo zmapovat investiční chování a životní styl dolarových milionářů, tedy těch, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně 20 milionů korun v České republice nebo 728 000 eur na Slovensku. Do průzkumu se zapojilo celkem 197 respondentů z řad dolarových milionářů (141 Čechů a 56 Slováků). Data byla sbírána pomocí on-line dotazování. Kvalitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory se 6 respondenty a skupinový rozhovor s privátními bankéři J&T Banky.