Komerční banka s vysokou dividendou táhla burzu nahoru

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce

Čtvrteční obchodování na pražské burze zakončilo poměrně výrazně v zelených číslech, index PX si připsal růst o 1,28 %. Největší zásluhu na tomto růstu měly především akcie KB, která reportovala spíše smíšené hosp. výsledky za čtvrtý kvartál 2023. Za výraznou vzpruhu přešlapujícího titulu tak stojí návrh na vyplacení 100 % zisku z minulého roku. Právě dividenda 82,66 Kč tak stojí za nebývalou aktivitou titulu a především za růstem o 4,88 % na cenu 794,50 Kč. Nadále pod tlakem jsou akcie ČEZ, titul dosáhl během dne nového ročního minima na hodnotě 856 Kč. Především díky lehké korekci v závěru titul zakončil na ceně 864 Kč, tj. -0,35 %.  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.