J&T Finance Group: Výrazný růst zisku v minulém roce

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  J&T Finance Group, jejíž dluhopisy se obchodují na pražské burze, dosáhla v minulém roce čistý zisk ve výši 278,7 mil. EUR (+71 % r/r).


J&T Finance Group, jejíž dluhopisy se obchodují na pražské burze, dosáhla v minulém roce čistý zisk ve výši 278,7 mil. EUR (+71 % r/r). Za výrazným růstem jsou jak vyšší čisté úrokové výnosy (+23 % r/r), tak růst výnosů z poplatků a provizí (+10 % r/r). Celková bilanční suma přesáhla 17 mld. EUR (+16 %), z toho vlastní kapitál (bez minoritních podílů) činil 2,1 mld. EUR. Kapitálová přiměřenost pak dosáhla úrovně 19,97 % (16,66 % ke konci roku 2022), výrazně nad úrovní požadovanou regulací (14,7 %).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.