EP Infrastructure: EBITDA v minulém roce poklesla o 16 %

1-minutové čtení
J&T specialistaSkupina EP Infrastructure (EPIF), ve které drží EPH 69% podíl, zveřejnila výroční zprávu za minulý rok. Očištěná EBITDA meziročně poklesla o 16 % na 1,2 mld. EUR, za čímž je především propad EBITDA v segmentu přepravy plynu (-57 % r/r) v souvislosti s válkou na Ukrajině. Tento segment generoval v minulém roce přibližně 11 % z konsolidované EBITDA. Společnosti se naopak dařilo v největším segmentu, kterým je distribuce plynu a elektřiny (+7 % r/r na 596 mil. EUR; 49 % konsolidované EBITDA). Zadlužení společnosti (čistý dluh/EBITDA) na základě skutečných ekonomických podílů (pro rata) bylo na úrovni 2,7x (2,9x na konci 2022). Společnost opět reportovala solidní výsledek. Problémový segment přepravy ruského plynu, který stojí za meziročním poklesem provozního zisku, již tvoří jen malou část z celkových čísel a dlouhodobé kontrakty zajišťují stabilitu hospodaření i přes výrazné výkyvy na finančních a komoditních trzích.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.